Regulamin

REGULAMIN SKLEPU J.D.K. Poland „meble warsztatowe”

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.jdkpoland.pl prowadzi firma J.D.K. Mateusz Kalinowski z siedzibą Os. Kol. Trębaczów 199, 21-010 Łęczna wpisanym do CEIDG pod nr NIP 505-002-62-92 REGON 060754034

DEFINICJE:
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, mailowo lub telefonicznie
2. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
3. Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jdkpoland.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienia
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) sklepu internetowego stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez firmę J.D.K. Mateusz Kalinowski
2. Sklep www.jdkpoland.pl umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Internetu, oraz realizuje je drogą wysyłkową za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wyłącznie na terytorium Polski.
3. Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności cywilno-prawnych.
4. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, a także zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem (komputerem lub tabletem) podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa np. Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Opera.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepu i przesłanie go do operatora sklepu za pośrednictwem Internetu używając do tego celu przycisku kupuje i płacę na stronie podsumowującej zamówienie.
2. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Internetu. Zamówienia, które zostaną złożone w sobotę, niedzielę i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
3. Do każdego zakupu zostaje wystawiony dowód sprzedaży. Dokument potwierdzający sprzedaż jest wysyłany wraz z zamówieniem.
4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i są podane w polskich złotych. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki, które to podane są na etapie wyboru opcji wysyłki jak również w niniejszym regulaminie.

5. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się klienta z niniejszym regulaminem i zaznaczeniu checkboxa mówiącego o tym fakcie na stronie umożliwiającej wysłanie zamówienia do operatora sklepu.

6. Na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia – zamawiający otrzymuje automatycznie wygenerowane potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z podsumowaniem transakcji tj. informacją o produkcie, wysyłce, zapłacie, kwotą do zapłaty oraz numerem zamówienia, który należy podać dokonując przelewu bankowego w jego tytule lub na który należy powołać się w przypadku odbioru osobistego towaru.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
– w przypadku zamówień płatnych przelewem lub poprzez system
przelewy24.pl – z chwilą wpływu środków na konto sklepu,
– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
2. Wszystkie produkty dostępne w ofercie są wykonywane pod indywidualne zamówienie i wysyłane są
 w ciągu 14 dni (tyle czasu sklep potrzebuje na produkcję, zapakowanie i przygotowanie do wysyłki), od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu.
3. Gdyby Klient musiał anulować złożone zamówienie proszony jest o kontakt telefoniczny ze sklepem: tel. 660-741-820 lub mailowy: jdk.sprzedaz@gmail.com Jeśli w momencie otrzymania od Klienta informacji o anulacji zamówienia, towar nie został wysłany, zamówienie zostanie anulowane. W przypadku zamówień indywidualnych wykonywanych poza standardową ofertą zawartej na stronie www.jdkpoland.pl nie ma możliwości anulowania zamówienia oraz zwrotu wpłaconej kwoty.
4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
6. Sklep J.D.K. Mateusz Kalinowski zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
– jeśli Klient dokonał wyboru formy płatności w postaci przelewu na konto sklepu, a sklep nie otrzymał informacji o wpłynięciu środków w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia,
– otrzymaniu nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia,
– otrzymaniu formularza, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone  dla pozoru lub pod wpływem błędu,
– jeśli Klient dokonał wyboru płatności za pobraniem i nie odebrał przesyłki od listonosza lub kuriera.
7. W każdym przypadku, gdy sklep internetowy nie zrealizuje zamówienia, a otrzymał płatność za zamówienie zobowiązany jest do zwrotu płatności w terminie 2 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
8. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych, w e-mailu wysłanym do Klienta z adresu jdk.sprzedaz@gmail.com lub drogą telefoniczną, jeśli podczas składania zamówienia Klient podał numer telefonu. W takim przypadku sklep internetowy zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia.

KOSZTY WYSYŁKI
1.
Koszt wysyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, sposobu płatności oraz formy dostawy i kształtuje się następująco:
– zgodnie z cennikiem na stronie www.jdkpoland.pl

PŁATNOŚCI

1. Zapłaty klient może dokonać za pośrednictwem (o ile dana metoda płatności jest aktualnie udostępniona):

a) Przelewu bankowego
b) Bramki płatności – przelewy24.pl
c) Zapłaty przy odbiorze towaru.

2. W żadnym z powyższych sklep nie obciąża/obciąża klienta dodatkową prowizją za wybraną formę płatności.

3. Płatności w przypadku wyboru Przelewu bankowego zamawiający powinien dokonać w ciągu maksymalnie 3 dni od złożenia zamówienia,

WYMIANY
1. Istnieje możliwość wymiany towaru na produkt w innym rozmiarze lub na inny przedmiot. Należy drogą mailową ustalić dostępność konkretnego towaru, następnie proszę odesłać produkt, który chcą Państwo wymienić wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem wymiany, który był dołączony do przesyłki, na swój koszt, na adres sklepu: ul. Przemysłowa 5, 24-320 Poniatowa.

ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ)

1. Sklep J.D.K. Mateusz Kalinowski umożliwia zwrot zakupionych towarów zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Każdemu Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego  przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu (lub od razu zakupiony towar) powinno zostać wysłane na adres : ul. Przemysłowa 5, 24-320 Poniatowa.
Oświadczenie można też złożyć emailem na adres jdk.sprzedaz@gmail.com
3. Ustawowe prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres firmy lub adres e-mail podany powyżej.
4. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu dołączonym do przesyłki bądź może zostać pobrane ze strony z regulaminem sklepu.
Skorzystanie z tych formularzy nie jest obowiązkowe, klient może przedstawić własny wzór.
5.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od zawartej umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: 

6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.
7. Wszystkie gratisy dołączone do zakupu należy odesłać ze zwracanym przedmiotem.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
2. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

REKLAMACJA 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Towaru lub realizacji Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sklepu.
2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W tym czasie Sklep ustosunkuję się do reklamowanego Towaru lub reklamacji dotyczącej Umowy Sprzedaży.
3. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można złożyć drogą mailową  na adres: jdk.sprzedaz@gmail.com lub listownie poprzez odesłanie reklamowanego towaru wraz z opisaniem przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Wysyłki należy dokonać na adres siedziby:
ul. Przemysłowa 5, 24-320 Poniatowa
3. Po zgłoszeniu reklamacji drogą mailową Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na swój koszt na adres wskazany przez Sprzedawcę. 
4. Równowartość kosztów przesyłki przez Państwa poniesionych zwrócimy Państwu natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

RĘKOJMIA
1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych bądź prawnych – rękojmia przez okres 2 lat od wydania przedmiotu.
2. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sklepu reklamację z tytułu rękojmi  i zażądać jednego z czterech działań:
– wymiany towaru na nowy- Sklep może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy
– naprawy towaru – Sklep może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem naprawa wymagałaby nadmiernych kosztów
Odmawiając, Sklep może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od tego, w tej sytuacji konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób.
– obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r.), dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji zamówień.
2. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego www.jdkpoland.pl w celu realizacji zamówienia.
3. Dane osobowe użytkowników mogą być również zbierane za odrębną zgodą przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania akcji konkursowych, promocyjnych czy rabatowych przez Sklep.
4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
5. Każdy z użytkowników, który założył konto sklepowe, może w każdym momencie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do tego konta przypisanych. Wszystkie dane wraz z adresem e-mail zostaną skasowane z bazy danych.
6. Dane zbierane podczas dokonywania transakcji zakupu w sklepie będą wykorzystane w celu realizacji tej transakcji – pobrania należności za towar oraz wysłania zamówionego produktu.
7. W celu realizacji zamówień dane mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, aby obciążyć kartę kredytową lub rachunek bankowy oraz firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki.
8. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Niniejszy dokument zawiera zasady i zakres wykorzystywania plików cookies oraz danych osobowych zbieranych przez stronę przy pomocy odpowiednich formularzy i funkcjonalności. Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej ?RODO?) Administrator może w zależności od celów gromadzić dane takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa, adres i profil firmy,
 • adres kontaktowy poczty e-mail,
 • oraz adres strony www użytkownika,
 • numer telefonu,
 • adres IP,
 • adres do korespondencji

1. Poprzez wykorzystanie odpowiednich formularzy zapytań, systemu komentarzy i innych zastosowanych technologii (np. koszyk zakupowy, ) użytkownik może dobrowolnie przekazać Administratorowi strony swoje dane osobowe. Dane te choć podawane dobrowolnie, są jednak niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia i realizacji celów których dotyczą tj. zamówienia, usługi lub obsłużenia zapytania ofertowego. Przekazane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji danej usługi, zamówienia lub obsługi złożonego zapytania, wyceny usługi itp.

2. Podane Dane osobowe zbierane i przechowywane są z odpowiednią starannością i poufnością oraz chronione przed osobami nieupoważnionymi.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania i usunięcia,
 • przenoszenia danych osobowych
 • zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia wyrażonej zgody
 • wniesienia skargi do odpowiednich organów w ramach przetwarzania danych osobowych

4. Gromadzone dane będą przechowywane jedynie tyle na ile jest to niezbędne do zrealizowania danych celów np. wysyłka zamówienia, obsługa płatności, obsługa zapytania ofertowego, wycena itp. oraz dozwolone bądź wymagane przez prawo (np. archiwizowanie dokumentów księgowych).

Pliki Cookies

1. Pliki Cookies Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), a więc pliki tekstowe zapisywane przez serwer i stronę na urządzeniu użytkownika. Dzięki plikom cookies strona internetowa może np. sprawdzić liczbę odwiedzin strony, sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany, wziął już udział w sondzie lub czy po prostu już ją wcześniej odwiedził. Stosujemy cookies stałe, które pozostają w przeglądarce użytkownika przez określony w pliku cookie czas lub do ich usunięcia przez użytkownika, oraz pliki sesyjne, które pozostają w przeglądarce do chwili wyjścia ze strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu poprzez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zapisywanie plików Cookies jest w większości przypadków włączone domyślnie. Wszelkie informacje n/t opcji dostosowywania ustawień plików cookies znajdziesz w zakładkach pomocy swojej przeglądarki lub na stronach internetowych jej autorów.

Cookies wykorzystywane są przez serwis w celach:

 • pozyskania anonimowych danych o sposobach w jaki użytkownicy serwisu z niego korzystają,
 • statystycznym, aby np. określać liczbę odwiedzających, ? ułatwiającym użytkownikowi korzystanie z serwisu,
 • wyświetlania i dopasowania treści reklamowych oraz ewentualnie remarketingowych,

2. Dane statystyczne

Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, Google Adwords, Strona korzysta również z usług Google Tag Manager, Google Adwords, Google Search Console oraz Google Analytics, które za pomocą umieszczonych w witrynie Tagów i kodów śledzenia zbierają informacje statystyczne o ruchu użytkownika na stronie. Dane te wykorzystywane są w celach statystycznych, aby na ich podstawie ulepszać działanie serwisu.

3. Piksel Facebook

w celu prowadzenia działań marketingowych i re-marketingowych (reklamy) na portalu społecznościowym Facebook.

4. Logi serwera

podczas wejścia użytkownika na stronę internetową, serwer każdorazowo zapisuje w tzw. logach informację o odwiedzinach m.in. adres IP, datę odwiedzin i rodzaj przeglądarki internetowej. Dane te nie służą administratorowi strony identyfikacji użytkowników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.)

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia.

Wzór odstąpienia od Umowy

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta Nazwa i adres przedsiębiorcy Adres zamieszkania

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ……………………………………….. w ………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) przekazem pocztowym na adres……………………………………………………………………………… …..

lub na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie proszę o odebranie …………………………………………………….. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

1